? Kis Angyalok Családi Bölcsöde
"Azt mondta egyszer a kicsi kéz a nagynak:
Szükségem van rád, mert nélküled szinte semmit nem érek.
Éreznem kell e tenyered melegét, amikor felébredek, s mellettem megjelensz.
Amikor éhezem és táplálékot adsz, segítesz, hogy megragadjunk valamit, s felépíthetem apró ajándékaimat. Velem vagy, midőn járni tanulok, s hozzád futok, ha félelem gyötör.
Kérlek, ne hagyj el, maradj velem!
S a nagy kéz így válaszol a kicsinek:
Te kicsi kéz, szükségem van terád, hogy belém kapaszkodj és megragadj. Hadd érezzem kedveskedésedet, mert érted kell kezet fognom sokakkal. De játszani és mosolyogni sem tudok, csak veled együtt, amikor átölellek, s veled együtt felfedezem újra a világot, a csodálatos, kicsiny dolgokat.
Hadd érezzem jóságodat, azt, hogy szeretsz, veled együtt tudom ma kérni is, és hálát adva megköszönni a dolgokat."


Tisztelt Szülők!
Bizonyára sok kérdéssel, felvetéssel, bizonytalansággal és ötlettel áll gyermeke napközbeni elhelyezésének feladata előtt.
Családi bölcsinkben, ahol különböző családokból érkező gyermekeket fogadunk, próbálunk olyan légkört teremteni, hogy a hozzánk járó gyermekek mindegyike biztonságban és felszabadultan érezze magát, hogy a nálunk uralkodó derűs, oldott hangulat kisugározzék gyermekeikre, és úgy érezzék, az élet színesebb és vidámabb lett az "idegen gyermekek" körében.
Szeretnénk, hogy a Kis Angyalok Bölcsőde és Miniovi-ra jellemző légkör egyaránt kedvezzen gyermekeiknek, és a kedves Szülőknek.
Megelégedés, a "jó helyen van a gyermekem" tudata töltse el Önöket, hogy gyermekeik zavartalanul jól érzik magukat.

Nevelési - gondozási elveink

1. Szülőkkel való kapcsolat

Figyelembe vesszük az otthon kialakult szokásokat, a jellegzetes reakciókat, a gyermek érdeklődését.
Elismerjük a szülő elsődleges szerepét és befolyását.
Ha a szülő kívánalmai eltérnek a nevelési elveinktől, találunk olyan megoldást, amelyet a szülő is elfogad és helyesel.
Szívesen fogadjuk, ha a Szülők igényeik és lehetőségeik szerint részt vesznek a gyermekek napköznei életében.
Társas összejövetelek

  • farsang
  • húsvét
  • Anyák napja
  • Sommerfest
  • Márton nap
  • Mikulás ünnepség
  • Karácsonyi ünnepség
  • fogadónapok (megbeszélések a gyermekeknevelésével kapcsolatos tapasztalatokról és gondolatokról)

2. Egyéni bánásmód

Tiszteletben tartjuk a gyermekek egyéni fejlődési ritmusát, fejlettségi szintjükhöz igazodó bánásmóddal segítjük fejlődésüket. Tiszteletben tartjuk a gyermekek vallási, világnézeti, etnikai hovatartozását. Szeretnénk elősegíteni a gyermekek egymással való harmónikus kapcsolatának, az egymás iránti empátiának, az elfogadásnak és megértésnek a fejlődését. Lehetőséget adunk arra, hogy más kultúrákat is megismerjenek és tiszteljenek.

3. Állandóság és rendszeresség

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyermekek tájékozódásához, a jó szokásaik kialakulásához, a velük kapcsolatos események megszokott helyen, időben és sorrenben történjenek, mivel mindezek megkönnyítik a gyermekek beilleszkedését, megalapozzák biztonségérzetüket.

4. Az aktivitás és önállóság támogatása

Ahhoz, hogy a gyermekek eleget tudjanak mozogni és játszani, nyugodt környzetre, biztonságos, tágas játszóhelyre, és koruknak - érdeklődésüknek megfelelő tevékenységre, játékra van szükségük. Mindezen feltételeket próbáljuk biztosítani napközink belső tereinek adottságaival, és az ingatlanhoz tartozó kerttel. Természetesen nem adunk nagyobb önállóságot, mint a Szülő, a kivételes helyzetek kezeléséhez az Önökkel való egyeztetés, a kéréseikhez való alkalmazkodás elengedhetetlen.

5. A gyermekek személyiségének megbecsülése

Ahhoz, hogy a gyermekek bízzanak bennünk, elfogadják irányításunkat, érezniük kell őszinte érdeklődésünket, figyelmünket, megbecsülésünket. A gyermekeket "partnernek" tekintjük, együttműködésre, belátásra építve, pozitív példát nyújtva próbáljuk elérni az alapvető szabályok betartását.

6. A gyermekek beszoktatása

Minden kisgyermek számára komoly lelki megrázkódtatás jelent az anyától való rövidebb - hosszabb elválás, ezért fontos a fokozatos beszoktatás. Az első napokban szükségünk van a Szülő segítségére, az ottlétére. Kérjük mondjon el nekünk minél többet gyermeke eddigi életéről, szokásairól (mit szeret enni, inni; hogyan és mivel szokott aludni; mivel szeret, tud játszani) mutassa meg miként pelenkázza, eteti, itatja.

7. Szobatisztaságra nevelés, WC használata, mosakodás, öltözködés

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a pelenkázás, biliztetés, a WC használata a gyermek fejlettségének megfelelően történjék. A szobatisztaságra nevelés menetét a Szülővel közösen tervezzük meg. Minden gyermek számára biztosítunk saját törölközőt, fogkefét, ezennel is ösztönözve őket ezek önálló használatára. Az öltözködéssel kapcsolatban kérjük a Szülőket, hogy az önállósodást elősegítő ruházatot adjanak gyermekeikre. A helyes öltözködés nemcsak az időjárás változásai ellen véd, hanem fejleszti a gyermek ízlését, esztétikai érzékét.

8. Alvás, pihenés

A gyermekeknek életkoruk és igényeik szerint van szükségük a pihenésre. Az egészen pici gyermekek számára lehetőséget biztosítunk a délelőtti, illetve délutáni alvásra, sópárásítóval ellátott alvószobában, ezáltal is csökkente a légzőszervi megbetegedéseket.